Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 24 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:35 25/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

Tuần: 19 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

24/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

25/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

26/12/2018

Kiểm tra học kỳ 1

Kiểm tra học kỳ 1

Chấm bài khối 10

Thứ Năm

27/12/2018

Kiểm tra học kỳ 1

Chấm bài khối 10

Kiểm tra học kỳ 1

Thứ Sáu

28/12/2018

Kiểm tra học kỳ 1

Chấm bài khối 12

Kiểm tra học kỳ 1

Thứ Bảy

29/12/2018

Kiểm tra học kỳ 1

Chấm bài khối 11

  
Các tin khác