Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:22 23/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

23/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

24/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

25/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

26/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

27/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

28/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác