Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:37 30/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

(từ ngày 28/12 đến ngày 02/01/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Hoàn thành điểm học kỳ I

 

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác