Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:46 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2016, từ 08/02/2016 đến 14/02/2016 )

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 25

(từ ngày 15/02 đến ngày20/02/2016)

 

Nghỉ tết nguyên đán Bính Thân

 

Các tin khác