Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:10 28/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ chuyên môn

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác