Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:33 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Học nghị quyết XII

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ tư, 15/2

Tiết 4

Ngô Thị Mỹ Dung

Nhôm

Trường

         

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác