Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:27 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2018, từ 12/02/2018 đến 18/02/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                               Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 17/02/2018

 

- Sơ kết học kỳ I.

- Niêm phong phòng thực hành.

- Nghỉ tết âm lịch.

- Giáo viên trực tết theo lịch đã phân công.

                                                                                                       

                                                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                            Hà Thị Phượng

Các tin khác