Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:01 11/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

11/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Cô Dung, cô Hà, cô Q.Anh Gặp mặt Sinh viên TTSP

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

12/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

13/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

14/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

15/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

16/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu
 Dạy và học theo thời khóa biểu 
Các tin khác