Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:33 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

- Họp HĐGD 

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 5, 23/2

Tiết 8 – 10B9

Nguyễn Thị Thúy My

 

Trường

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác