Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:28 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                     Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 24/02/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác