Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:57 17/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

18/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

19/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

20/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

21/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung Thao giảng tiết 2 lớp 12b4

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

22/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

23/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu  Dạy và học theo thời khóa biểu 

Các tin khác