Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:34 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2017, từ 27/02/2017 đến 05/03/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                        Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Ra đề cương ôn tập chương khối 10,11

_ Họp tổ chuyên môn

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 3, 28/2

Thứ 5,  2/3

Tiết 8 – 10B12

Tiết 8 – 10B11

Trần Thi Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

OXI – OZON

H2S

Tổ

Trường

         

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

 

 

 

Các tin khác