Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:28 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                    Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Học nghị quyết TW6 tại hội trường thành ủy Huế (27 Trần Cao Vân).

-Đăng ký dự thi GVG cấp trường: Cô Phượng.

- Tham gia dã ngoại với công đoàn trường.

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                            Hà Thị Phượng

Các tin khác