Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:03 25/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

25/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Cô My Thao giảng tiết 3 lớp 10b8

Cô Phượng Thao giảng tiết 4 lớp 12b3

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

26/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

27/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

28/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp Hội đồng GD

Thứ Sáu

1/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

2/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu  Dạy và học theo thời khóa biểu 

Các tin khác