Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:03 25/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

25/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Cô My Thao giảng tiết 3 lớp 10b8

Cô Phượng Thao giảng tiết 4 lớp 12b3

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

26/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

27/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

28/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp Hội đồng GD

Thứ Sáu

1/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

2/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu  Dạy và học theo thời khóa biểu 

Các tin khác