Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:28 08/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 23.12 đến 03.01.2015)

 

                              - Coi kiểm tra HK I theo kế hoạch

                             - Chấm bài kiểm tra HK I theo kế hoạch 

 

                                                                                                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                      Hà Thị Phượng

 

Các tin khác