Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:28 08/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 23.12 đến 03.01.2015)

 

                              - Coi kiểm tra HK I theo kế hoạch

                             - Chấm bài kiểm tra HK I theo kế hoạch 

 

                                                                                                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                      Hà Thị Phượng

 

Các tin khác