Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 19:13 09/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 

          TỔ HÓA HỌC

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 (Từ 9.3 đến15.3.2015)

 

 

 

- Dạy theo thời khóa biểu

 

- Coi kiểm tra định kỳ

 

- Hướng dẫn thực tập sư phạm

 

- Dạy phụ đạo khối 12

 

- Dự giờ, thao giảng:

 

STT

Họ và tên

Thứ, ngày – tiết – lớp

Nội dung

Phạm vi

1

Bùi Thị Thu Hà

Thứ2-9.3-tiết 3-12B3

Sắt

Trường

2

Ngô Thị Mỹ Dung

Thứ 3-10.3-tiết 6-10B8

Lưu Huỳnh Đioxit

Trường

3

Phan Các Quỳnh Anh

Thứ 4-11.3-tiết 5-12B10

Sắt

Trường

4

Võ Thị Thùy Uyên

Thứ 4-11.3-tiết 9-10b11

Lưu Huỳnh Đioxit

Trường

5

Trần Thị Thu Hiền

Thứ 3-10.3-tiết 9-10B8

Lưu Huỳnh Đioxit

Tổ

6

Hà Thị Phượng

Thứ 3-10.3-tiết 1-10B8

Hidro sunfua

Tổ

 

                                                                                                         

                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                         Hà Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác