Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 10:14 23/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 16.3 đến 22.3.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ

- Hướng dẫn thực tập sư phạm

- Họp tổ CM:15h30 ngày 19.3

- Dạy phụ đạo khối 12

- Dự giờ, thao giảng:

STT

Họ và tên

Thứ, ngày – tiết – lớp

Nội dung

Phạm vi

1

Bùi Thị Thu Hà

Thứ4-18.3-tiết 9-11B2

Ancol

Tổ

2

Nuyễn Thị Thúy My

Thứ 6-10.3-tiết 6-11B8

Ancol

Tổ

                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác