Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 10:20 23/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 23.3 đến 29.3.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ

- Hướng dẫn thực tập sư phạm

- Ngoại khóa liên tổ:15h30 ngày 26.3

- Dạy phụ đạo khối 12

- Tham gia hội chợ :28.3

- Dự giờ, thao giảng:

STT

Họ và tên

Thứ, ngày – tiết – lớp

Nội dung

Phạm vi

                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

Các tin khác