Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:26 08/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 30.3 đến 5.4.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra định kỳ

- Tổng kết thực tập sư phạm

- Dạy phụ đạo khối 12


                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 


Các tin khác