Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:30 21/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 16 năm 2014, từ 14/04/2014 đến 20/04/2014 )

- Dạy theo phân phối chương trình

- Nộp đề cương ôn tập khối 10 -11

- GV dạy khối 12 chấm bài kiể tra:14h-14/04/2014

- Đăng ký thao giảng:

Họ tên

Tiết

Lớp

Ngày dạy

Bài dạy

Phạm vi

Hà Thị Phượng

2/sáng

10B4

15/4/2014

Cân bằng hóa học (T1)

Tổ

Các tin khác