Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:54 20/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 13.4 đến 19.4.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành điểm, học bạ K12

- Dạy ôn tập khối 12

- Ra đề cương ôn tập học kỳ II-K10,11

- Họp tổ chuyên môn

                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác