Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:57 20/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 20.4 đến 26.4.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Dạy ôn tập khối 12

- Ra đề thi học kỳ II-K10,11

 

                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác