Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:57 20/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 20.4 đến 26.4.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Dạy ôn tập khối 12

- Ra đề thi học kỳ II-K10,11

 

                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác