Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:07 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 18 năm 2014, từ 28/04/2014 đến 04/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35

(từ ngày 28/4 đến ngày 3/5/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV dạy K10, K11 ôn tập kiểm tra học kỳ II

– Rà soát lại chương trình – Lên kế hoạch dạy bù cho đúng chương trình

- GV K12 dạy ôn thi TN theo lịch của trường

- Dạy BDHSG(Cô Dung).

- Gv K12 hoàn thành các cột điểm , vào điểm cổng thông tin, sổ điểm và học bạ đúng kế hoạch

 

                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác