Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 29 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:08 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 19 năm 2014, từ 05/05/2014 đến 11/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36

(từ ngày 5/5 đến ngày 10/5/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV coi thi theo lịch của trường

- Chấm bài kiểm tra học kỳ II - K10- Sáng thứ 7       10/5/14  (8h00)

- Chấm bài kiểm tra học kỳ II - K11- Sáng chủ nhật 11/5/14 (8h00)

 

 

                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

 

Các tin khác