Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:08 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 19 năm 2014, từ 05/05/2014 đến 11/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36

(từ ngày 5/5 đến ngày 10/5/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV coi thi theo lịch của trường

- Chấm bài kiểm tra học kỳ II - K10- Sáng thứ 7       10/5/14  (8h00)

- Chấm bài kiểm tra học kỳ II - K11- Sáng chủ nhật 11/5/14 (8h00)

 

 

                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

 

Các tin khác