Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:09 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37

(từ ngày 12/5 đến ngày 17/5/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV dạy K10, K11 hoàn thành việc nhập điểm vào cổng thông tin, sổ cái và học bạ theo đúng kế hoạch

- Hoàn thành chương trình

                                                                                                                                                                  TTCM

 

                                                                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác