Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:09 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37

(từ ngày 12/5 đến ngày 17/5/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV dạy K10, K11 hoàn thành việc nhập điểm vào cổng thông tin, sổ cái và học bạ theo đúng kế hoạch

- Hoàn thành chương trình

                                                                                                                                                                  TTCM

 

                                                                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác