Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:10 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 21 năm 2014, từ 19/05/2014 đến 25/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 38

(từ ngày 19/5 đến ngày 24/5/2014)

- Kiểm tra hồ sơ – giáo án

- Tổng kết tổ CM, tổ công đoàn 22/05/2014(7h30)

- Tham dự lễ tri ân Hs K12

- Tổng kết trường

- Tổng kết HĐSP

- Lên kế hoạch ôn thi lại

 

                                                                                                                                  TTCM

 

                                                                                                                            Hà Thị Phượng

  

Các tin khác