Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:10 23/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 21 năm 2014, từ 19/05/2014 đến 25/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 38

(từ ngày 19/5 đến ngày 24/5/2014)

- Kiểm tra hồ sơ – giáo án

- Tổng kết tổ CM, tổ công đoàn 22/05/2014(7h30)

- Tham dự lễ tri ân Hs K12

- Tổng kết trường

- Tổng kết HĐSP

- Lên kế hoạch ôn thi lại

 

                                                                                                                                  TTCM

 

                                                                                                                            Hà Thị Phượng

  

Các tin khác