Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:57 14/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 12.1 đến 17.1.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ CM

_ Hoàn thành kế hoạch sử dung TBDH

- Hoàn thành nội dung BDTX: Công tác chủ nhiệm

 

                                                                                                              Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                 Hà Thị Phượng

Các tin khác