Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:42 02/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ: Hóa

KẾ HOẠCH TUẦN 1 (35)

(Từ ngày: 26/8 – 31/8/2013)

 

1. Hoàn thành PPCT theo tiết tự chọn.

2. Ổn định lớp, phân công các công việc trong năm.

3. Lập danh sách HSG khối 12 (kế thừa khối 11, bổ sung thêm các em có năng lực)

4. Họp tổ chuyên môn (thứ 5)

5. Chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch cá nhân.

 

 

Các tin khác