Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:38 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN - Tuần: 01

Từ: 25/8 đến 30/8/2014

 

I, Chuyên môn:

        - Dạy theo phân phối chương trình.

        - Đăng ký chỉ tiêu chất lượng bộ môn. (Sổ báo giảng)

        - Họp liên tịch mở rộng.

        - Lập kế hoạch tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy.

        - Dạy có hồ sơ giáo án đúng chuẩn....

        - Chuẩn bị danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi.

        - Chuyên môn thống nhất phân phối chương trình 3 khối.


                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác