Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:43 02/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ: Hóa

KẾ HOẠCH TUẦN 2 (36)

(Từ ngày: 02/9 – 07/9/2013)

 

1. Ổn định lớp, phân công các công việc trong năm.

2. Lập danh sách HSG khối 12 (kế thừa khối 11, bổ sung thêm các em có năng lực)

4. Họp tổ chuyên môn (thứ 5)              

 

 

 

Các tin khác