Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:46 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 01.9 đến 07.9.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Họp tổ chuyên môn: 05.9.2014

        + Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2014-2015.

        + Đăng ký danh sách giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên được thanh tra toàn diện.

        + Phân công GV ra đề cương ôn tập kiểm tra định kỳ, học kỳ 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                                                                                                           Hà Thị Phượng

Các tin khác