Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:44 02/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ: Hóa

KẾ HOẠCH TUẦN 3 (37)

(Từ ngày: 09/9 – 14/9/2013)

 

1. Dạy bồi dưỡng HSG khối 12 ( Cô Phượng).

2. Đăng kí chỉ tiêu năm học: Giỏi, khá, TB, Yếu-kém) Chú ý đến chỉ tiêu năm trước và chỉ tiêu của trường)

3. Lập kế hoạch cá nhân năm học 2013-2014.

4. Họp tổ chuyên môn (thứ 5: 12/9)      

 

 

 

 

Các tin khác