Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:54 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 08.9 đến 14..9.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà :

+ lập danh sách, quản lý, dạy,  kiểm tra và đánh giá học sinh.

+ Lên TKB, Nội dung bồi dưỡng.

- Xây dựng ma trận đề các tiết kiểm tra định kỳ cả 3 khối.

- 11.9.2014: Họp tổ CM:

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện một số công việc đầu năm học.

+ Góp ý cho Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ NH 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ NH 2014-2015.

+ Đăng ký danh hiệu thi đua, tên đề tài SKKN

 

 

 

                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                         Hà Thị Phượng

Các tin khác