Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:54 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 08.9 đến 14..9.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà :

+ lập danh sách, quản lý, dạy,  kiểm tra và đánh giá học sinh.

+ Lên TKB, Nội dung bồi dưỡng.

- Xây dựng ma trận đề các tiết kiểm tra định kỳ cả 3 khối.

- 11.9.2014: Họp tổ CM:

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện một số công việc đầu năm học.

+ Góp ý cho Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ NH 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ NH 2014-2015.

+ Đăng ký danh hiệu thi đua, tên đề tài SKKN

 

 

 

                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                         Hà Thị Phượng

Các tin khác