Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 09:00 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 15.9 đến 21.9.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Tham gia coi thi khảo sát chất lượng đầu năm khốí 10

- 19.9.2014: Họp GV hướng dẫn KTSP

 

 

 

                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                            Hà Thị Phượng

Các tin khác