Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 09:00 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 15.9 đến 21.9.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Tham gia coi thi khảo sát chất lượng đầu năm khốí 10

- 19.9.2014: Họp GV hướng dẫn KTSP

 

 

 

                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                            Hà Thị Phượng

Các tin khác