Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:42 21/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 22.9 đến 28.9.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- 22.9.2014 GV gặp mặt sinh viên KTSP

- 25.9.2014: Hội nghị tổ CM: Xây dựng kế hoạch dạy học

- 27.9.2014: Hội nghị CBVC năm học 2014-2015

 

 

 

                                                                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác