Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 19:09 18/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 18.1 đến 24.1.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Sơ kết học kỳ I

- Họp HDSV

_ Kiểm tra phòng thực hành

- Ra đề thi HSG khối 10,11

- Ôn tập HSG khối 10,11 

- Dự giờ, thao giảng

STT

Họ tên GV

Ngày tháng

Tiết/Lớp

Nội dung

Phạm vi

1

Hà Thị Phượng

22/01/2015

Tiết 3 - 12B6

Kim Loại Kiềm

Trường

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                      Hà Thị Phượng

Các tin khác