Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 19:09 18/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 18.1 đến 24.1.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Sơ kết học kỳ I

- Họp HDSV

_ Kiểm tra phòng thực hành

- Ra đề thi HSG khối 10,11

- Ôn tập HSG khối 10,11 

- Dự giờ, thao giảng

STT

Họ tên GV

Ngày tháng

Tiết/Lớp

Nội dung

Phạm vi

1

Hà Thị Phượng

22/01/2015

Tiết 3 - 12B6

Kim Loại Kiềm

Trường

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                      Hà Thị Phượng

Các tin khác