Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:24 29/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 29.9 đến 05.10.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Họp HDGD

- GV ra đề KT1 Tiết k10,k11

- Hướng dẫn SVKT

- Thao giảng tổ

STT

Họ tên giáo viên

Tiết dạy

Lớp

Ngày dạy

Nội dung

1.

Ngô Thị Mỹ Dung

Tiết 6

10B

30/09/14

Cấu hình electron

2.

Bùi Thị Thu Hà

Tiết 7

11B

30/09/14

Nito

3.

Hà Thị Phượng

Tiết 4

10B5

03/10/14

Luyện tập chương 1

 

 

 

 

                                                                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác