Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:24 29/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 29.9 đến 05.10.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Họp HDGD

- GV ra đề KT1 Tiết k10,k11

- Hướng dẫn SVKT

- Thao giảng tổ

STT

Họ tên giáo viên

Tiết dạy

Lớp

Ngày dạy

Nội dung

1.

Ngô Thị Mỹ Dung

Tiết 6

10B

30/09/14

Cấu hình electron

2.

Bùi Thị Thu Hà

Tiết 7

11B

30/09/14

Nito

3.

Hà Thị Phượng

Tiết 4

10B5

03/10/14

Luyện tập chương 1

 

 

 

 

                                                                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác