Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:21 25/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(14/10)

 

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BA

(15/10)

 

Nộp bài kiểm tra số 1 Hoa 11,

Bảng điểm.

Dạy học bình thường

(16/10)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Cô Phượng BDHSG Khối 12

NĂM

(17/10)

Dạy học bình thường

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 10

SÁU

(18/10)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BẢY

(19/10)

8h30: GV dạy khối 10 làm phách, thống nhất đáp án.

Dạy học bình thường

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ Hóa Học

 

KẾ HOẠCH TUẦN 8 (42)

 

 

Tải file
Các tin khác