Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:21 25/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(14/10)

 

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BA

(15/10)

 

Nộp bài kiểm tra số 1 Hoa 11,

Bảng điểm.

Dạy học bình thường

(16/10)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Cô Phượng BDHSG Khối 12

NĂM

(17/10)

Dạy học bình thường

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 10

SÁU

(18/10)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BẢY

(19/10)

8h30: GV dạy khối 10 làm phách, thống nhất đáp án.

Dạy học bình thường

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ Hóa Học

 

KẾ HOẠCH TUẦN 8 (42)

 

 

Tải file
Các tin khác