Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:40 13/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2014, từ 13/10/2014 đến 19/10/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 13.10  đến 18.10.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

-  Hoàn thành công tác hướng dẫn SVKT

- Chấm bài kiểm tra định kỳ lần 1- Hóa K12:13h30 ngày 13/10/14

- Họp tổ chuyên môn

 

 

 

                                                                                       Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                         Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác