Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:22 25/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(21/10)

 

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BA

(22/10)

 

Nộp bài kiểm tra số 1 Hoa 11,

Bảng điểm.

Dạy học bình thường

(23/10)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Cô Phượng BDHSG Khối 12

NĂM

(24/10)

Nộp bài kiểm tra số 1 Hóa 10,

Bảng điểm.

Dạy học bình thường

SÁU

(25/10)

GV nộp điểm thống kê kiểm tra 1 tiết theo lớp:

Dạy học bình thường

BẢY

(26/10)

8h30: Họp tổ chuyên môn

Kiểm tra hồ sơ, GA 02 GV

Dạy học bình thường

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ Hóa Học

 

KẾ HOẠCH TUẦN 9 (43)

 

 

Các tin khác