Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:38 22/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 20.10  đến 26.10.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Hoàn thành công tác hướng dẫn SVKT

- CM kiểm tra giáo án

- Họp tổ chuyên môn

 

 

                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác