Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:12 27/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 27.10  đến 01.11.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Gặp mặt HSG và GV dạy bồi dưỡng

- GV coi kiểm tra định kỳ

 

 

 

                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                             Hà Thị Phượng

Các tin khác