Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:12 27/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 27.10  đến 01.11.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Cô Mỹ Dung, Cô Hà  

- Gặp mặt HSG và GV dạy bồi dưỡng

- GV coi kiểm tra định kỳ

 

 

 

                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                             Hà Thị Phượng

Các tin khác