Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:49 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 02.11  đến 08.11.2014)

 

                                    - Dạy học theo TKB 

                                   - Họp HĐGD - Họp tổ chuyên môn( Sau khi họp HĐGD) 

                                  - GV coi kiểm tra định kỳ

                                - GV phòng thực hành chuẩn bị hóa chất cho các bài thực hành ở K11, K12

                                                                                                                               Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                                                                  Hà Thị Phượng

 

Các tin khác