Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:09 15/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(11/11)

 

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

 

BA

(12/11)

 

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

(13/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

NĂM

(14/11)

Dạy học bình thường

 

Tiết 3: Cô Uyên thao giảng

Tiết 4: Khối11 kiểm tra định kì số 2

 

SÁU

(15/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

BẢY

(16/11)

9 giờ 00: GV dạy khối 11 tập trung làm phách, thảo luận đáp án.

 

Dạy học bình thường

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ Hóa Học

 

KẾ HOẠCH TUẦN 12 (46)

 

Các tin khác