Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 07:52 17/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12- NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 10.11  đến 16.11.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- GV coi kiểm tra định kỳ

- Họp tổ CM và tổ CĐoàn

- Tham gia các phong trào thể thao truyền thống của trường

- Làm phách bài KT lớp 11

- Dự giờ, thao giảng

STT

Họ tên GV

Ngày tháng

Lớp

Nội dung

Phạm vi

1

Phan Các Quỳnh Anh

14/11/2014

11B4

Cacbon

Tổ

2

Nguyễn Thị Thúy My

14/11/2014

11B9

Luyện tập chương II

Trường

 

 

 

                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                             Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác