Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:31 27/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

Trường THPT Bùi Thị Xuân

Tổ Hóa Học

 

KẾ HOẠCH TUẦN 13 (47)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(18/11)

 

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

 

BA

(19/11)

 

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

(20/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

NĂM

(21/11)

Dạy học bình thường

GV dạy khối 11 nộp bảng điểm, nhận đầu phách

SÁU

(22/11)

Dạy học bình thường

GV dạy khối 11 hoàn thành ráp bài, trả bài về theo lớp.

BẢY

(23/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường

 

Các tin khác