Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:20 07/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 

          TỔ HÓA HỌC

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 (Từ 08.12 đến 14.12.2014)

 

 

 

- Dạy học theo TKB 

 

- Coi kiểm tra định kỳ

 

- Chấm bài kiểm tra định kỳ K10(13h30 ngày 8/12/2014)

 

- GV nộp đề + đáp án  học kỳ I cho tổ CM: hạn cuối ngày 12/12/2014

 

- Họp tổ CM, tổ công đoàn ngày 08/11/2014

 

- Thao giảng:

 

STT

Họ tên GV

Ngày tháng

Lớp

Tiết

Nội dung

Phạm vi

1

Võ Thị Thùy Uyên

09/12/2014

 

2

 

Tổ

 

 

 

- Dạy thay cô Phượng đi tập huấn

 

 

Họ tên GV

Tiết

Lớp

Nội dung

1

Bùi Thị Thu Hà

Bùi Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thúy My

Nguyễn Thị Thúy My

Nguyễn Thị Thúy My

1

2

3

4

5

10B6

12B5

10B1

10B5

12B6

Phản ứng oxi hóa khử(T2)

Sự ăn mòn kim loại(T1)

Phản ứng oxi hóa khử(T2)

Phân loại phản ứng hóa học

                Sự ăn mòn kim loại(T1)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                                                                      Hà Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác