Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:44 22/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 15.12 đến 21.12.2014)

 

- Dạy học theo TKB 

- lên kế hoạch dạy bù(nếu không kịp chương trình)

- Nộp đề thi + đáp án:Hạn cu16/12

- Tập huấn đổi mới dạy học  và kiểm tra đánh giá theo năng lực:18/12/2014

 

 

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                    Hà Thị Phượng

 

Các tin khác