Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:54 22/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 

          TỔ HÓA HỌC

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 (Từ 22.12 đến 27.12.2014)

 

 

 

- Dạy học theo TKB 

 

- Coi kiểm tra HK I theo kế hoạch

 

- Tập huấn đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo năng lực:22/12/2014

 

- Họp tổ CM

 

- Tập huấn trường học trực tuyến:25/12/2014

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                                                                    Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác