Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:54 22/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

 

          TỔ HÓA HỌC

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 (Từ 22.12 đến 27.12.2014)

 

 

 

- Dạy học theo TKB 

 

- Coi kiểm tra HK I theo kế hoạch

 

- Tập huấn đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo năng lực:22/12/2014

 

- Họp tổ CM

 

- Tập huấn trường học trực tuyến:25/12/2014

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                                                                    Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác