Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 07:02 09/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 225 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 9.2 đến 14.2.2015)

 

                             - Dạy theo thời khóa biểu

                             - Coi kiểm tra định kỳ

                             - Tham gia sổ số vui xuân

                             - Họp HĐGD:9h30 ngày 14/2/2015

                             - Trực tết nguyên đán

                                                                                                                                           Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                              Hà Thị Phượng

 

Các tin khác