Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 07:02 09/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 225 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 9.2 đến 14.2.2015)

 

                             - Dạy theo thời khóa biểu

                             - Coi kiểm tra định kỳ

                             - Tham gia sổ số vui xuân

                             - Họp HĐGD:9h30 ngày 14/2/2015

                             - Trực tết nguyên đán

                                                                                                                                           Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                              Hà Thị Phượng

 

Các tin khác